Opbouwfase

€ 217,50
Deze bestaat uit:

 • één intake, alvorens er getraind wordt
 • acht weken trainen, twee keer in de week
 • compleet met tussentijdse- en eindevaluatie

Onderhoudsfase

1 keer per week 2 keer per week
Per maand (4 weken) € 48,50 € 87,50
Per kwartaal (12 weken) € 143,50 € 234,00
Per half jaar (24 weken) € 260,00 € 443,00
Per jaar (48 weken) € 470,00 € 810,00

Intake

Intake (45 minuten) € 48,00

Algemene bepalingen

 1. Betaling

  De betaling dient per overeengekomen termijn vóór de aanvang van de eerste training te worden voldaan door middel van pin, contant of bankoverschrijving.

 2. Afmelding

  Indien u bij verhindering tenminste 24 uur van te voren afzegt, kan -in onderling overleg – de training worden ingehaald. Niet tijdig afgemelde trainingen worden in alle gevallen in rekening gebracht. Per kwartaal of opbouwfase kunnen echter maximaal 2 trainingen worden meegenomen naar de volgende periode. Bij beëindiging van de training dienen de inhaaltrainingen te vallen in de week volgend op de laatste trainingsweek.

 3. Beëindiging

  Opzeggen van de training dient te geschieden twee weken voor het verstrijken van de overeengekomen termijn. Bij (vroegtijdige) beëindiging van de training wordt er geen geld teruggegeven.

 4. Feestdagen en vakanties

  De praktijk is tijdens officiële feestdagen gesloten. Hierdoor kan het voorkomen dat het trainingsschema aangepast moet worden. Dit geschiedt in overleg met de cliënt.

 5. Kleding en schoeisel

  Sportkleding, schoon schoeisel en een handdoek is een vereiste en dient door de cliënt zelf verzorgd te worden.

 6. Aansprakelijkheid

  De training geschiedt geheel op eigen risico. De eigenaar en trainers zijn niet aansprakelijk voor enig letsel of ongeval opgelopen tijdens het testen en de trainingen, noch bij vermissing, diefstal of schade aan persoonlijke eigendommen.

 7. Overige

  In alle gevallen waarin de bepalingen geen direct antwoord geeft, beslist de directie.

Tarieven geldig per januari 2023