Het team

Annette de Gooijer

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

Specialisatie: Bekkenfysiotherapie waaronder incontinentie en bekkenpijn
Dry needling; Mulligan; Mc Kenzie; Medische trainingstherapie; NLP; Lid van het Geriatrienetwerk

Marian Oerlemans

Aanwezig: maandag, woensdag, vrijdag

Specialisatie: Bekkenfysiotherapie waaronder incontinentie en bekkenpijn
Pre- en Postnatale educatie; Medische trainingstherapie; Mulligan; RSI; Lid van het reumanetwerk Fyranet

Jenneke Kooijman

Aanwezig: maandag, woensdag, donderdag

Specialisatie: Oedeemtherapie ( methode Vodder)
Mulligan; Medical taping; Mc Kenzie; Medische trainingstherapie; Claudicatio; Lid van het Claudicationetwerk

Jacqueline Prinsen

Aanwezig: dinsdag, woensdag, vrijdag

Specialisatie: COPD
Mulligan; Dry needeling; Bobath voor volwassenen; Medische trainingstherapie

Annemijn de Gooijer

Aanwezig: maandag, dinsdag, donderdag

Specialisatie: Dry needling

Tom Strüber

Aanwezig: dinsdag, donderdag