In Nederland krijgen jaarlijks meer dan 100.000 mensen de diagnose kanker. Dit heeft forse gevolgen voor het fysieke, psychische en sociale welbevinden. Door screening en betere behandelmethoden krijgen kanker en de gevolgen van kanker steeds meer het karakter van een chronische ziekte.
Echter veel mensen krijgen te maken met vervelende bijwerkingen van de behandeling, die het herstel kunnen vertragen en een negatieve invloed hebben op de kwaliteit van leven. De oncologie fysiotherapeut kan een ondersteunende rol vervullen bij het zoeken naar een nieuwe balans. Dit kan in alle fases van de ziekte. Denk bijvoorbeeld aan:

  • herstel van conditie en kracht;
  • verminderen van vermoeidheid;
  • opheffen van problemen met bewegen, bijvoorbeeld als gevolg van operatie of bestraling;
  • begeleiding bij hervatten van dagelijkse activiteiten zoals werk en hobby.

In de palliatieve fase van de ziekte, wanneer genezen niet meer mogelijk is, valt te denken aan:

  • behoud van zelfstandigheid;
  • ontspanning;
  • zoeken naar praktische oplossingen om het lichaam zoveel mogelijk te ontlasten;

Uw hulpvraag staat hierbij altijd voorop.

De oncologie fysiotherapeut is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van kanker. Daarnaast beschikt de oncologie fysiotherapeut over een uitgebreid lokaal netwerk van andere zorgaanbieders, die u bij kunnen staan indien nodig. De oncologie fysiotherapeut houdt de lijntjes met andere betrokkenen kort (met uw toestemming), zodat u de juiste zorg op het juiste moment kunt krijgen.

De oncologie fysiotherapeut in onze praktijk is aangesloten bij FyNeOn: Fysiotherapie Netwerk Oncologie.Op deze website vindt u meer informatie, ook ten aanzien van vergoeding.