De geriatriefysiotherapeut specialiseert zich in de zorg voor kwetsbare ouderen. Niet alleen de leeftijd is bepalend. Ook relatief jonge mensen kunnen als gevolg van een beroerte, de ziekte van Parkinson of een gebroken heup verschijnselen vertonen van ouderdom. Mensen die ouder en minder beweeglijk worden, kunnen daardoor belemmeringen of klachten ervaren.

Oefentherapie staat vaak centraal binnen de behandeling gericht op het herwinnen van en het omgaan met het verlies van mobiliteit en zelfstandigheid. Hierbij komt de geriatriefysiotherapeut ook aan huis. De thuissituatie is namelijk de plek waar de patiënten de hinder ondervinden. Tegen welke beperkingen lopen zij daar aan? Welke dagelijkse bezigheden leveren problemen op? De behandeling kan gerichter plaatsvinden en daarmee ook functioneler. Gezinsleden/partners en mantelzorgers worden vaak in het proces betrokken en krijgen ook advies en begeleiding.