Specialisaties

Dry Needling

Dry Needling is een specialisatie van de fysiotherapeut, die zich richt op het behandelen van klachten in het lichaam op basis van spierspanning.Er wordt gebruik gemaakt van een droge (dry) naald, waarmee kortdurend in de spierverharding (triggerpoint) in een spier wordt geprikt. Dit geeft een blijvende spierontspanning en daardoor ook pijnvermindering.
Lees meer >

Psychosomatische fysiotherapie

Psychosomatische klachten zijn klachten die ontstaan door een verstoord evenwicht tussen lichaam en geest. Ieder mens krijgt in zijn leven te maken met spanning, drukte en tegenslagen. Dit hoeft niet altijd een probleem te zijn; enige spanning is gezond en maakt dat je goed kunt presteren; het stimuleert en houdt je levendig.
Lees meer >

COPD

COPD (chronische bronchitis en longemfyseem) is een aandoening van de longen en luchtwegen. Bij COPD zijn de luchtwegen vernauwd door een ontsteking en bij een ernstige vorm zijn de longen beschadigd.
Lees meer >

Bekkenbodemproblemen en bekkenbodemtherapie

Behalve ondersteunen van de organen, zorgen de bekkenbodemspieren er voor dat je urine, ontlasting en windjes kunt ophouden en dat je, wanneer jij dat wilt, kunt plassen, ontlasten en windjes laten. Ook draagt de bekkenbodem bij aan de stabiliteit van het bekken.
Lees meer >

Lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen verlopen via dit lichaamsvocht. Ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen ( b.v. zuurstof, koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we de waterhuishouding.
Lees meer >